Spotlights ON

In het verlengde van 600 Jaar Elisabethsvloed zetten de Drechtsteden zichzelf dit jaar letterlijk in de spotlights. Het grote lichtspektakel Spotlights ON vestigt de aandacht op de iconische bruggen en het Drierivierenpunt. QUEM mocht het beeldmerk ontwerpen dat aansluit bij de communicatie stijl van Smart Delta Drechtsteden.

Spotlights ON
Spotlights ON
Spotlights ON