Slim Energie Besparen

De stad Dordrecht heeft diverse initiatieven ontplooid om huiseigenaren te assisteren bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen voor hun woningen. Een van deze projecten is de campagne ‘Slim Energie Besparen’, waarvoor wij verantwoordelijk waren voor het ontwerp van het logo en alle campagnematerialen. Daarnaast hebben we in samenwerking met de bouwmarkt KARWEI een promotiecampagne opgezet om de campagne te promoten in de winkel.

Iconen en illustraties

In aanvulling op het logo hebben we tevens een reeks pictogrammen en enkele illustraties gecreëerd om het campagnemateriaal toegankelijk te maken voor mensen met beperkte leesvaardigheid.

Energie Coaches

Buiten het hoofdlogo hebben we ook een aanvullend logo ontwikkeld voor de Energie Coaches. Deze coaches werden ingezet om de campagne te promoten bij bewoners in verschillende wijken.